برچسب: فرمول ساده موفقيت از ديدگاه موفق ترين افراد دنيا

موفقیت

فرمول ساده موفقيت از ديدگاه موفق ترين افراد دنيا

فرمول ساده موفقيت فرمول موفقيت واقعاً ساده است،در اين مقاله باهم به بررسي يكي از مهم‌ترین عوامل موفقيتمی‌پردازیم،عاملي كه باعث می‌شود افراد موفق از افراد غير موفق متمايز شوند فرمول موفقيت را از ديد جي واتسون بنیان‌گذار شركت آی بي ام باهم بررسي می‌کنیم: فرمول موفقيت:اگر می‌خواهید موفق شويد نرخ شکست‌هایتان را دو برابر كنيد اين روزها به ما آموزش نمی‌دهند كه […]

Back To Top