برچسب: آیا حضرت علی اکبر ازدواج کرده بود؟

داستان و لطیفه و حکایت

آیا حضرت علی اکبر ازدواج کرده بود؟

ازدواج حضرت علی اکبر (ع) آیا حضرت علی اکبر ازدواج کرده بوده یا نه و اگر ازدواج کرده همسر ایشان که بوده است؟ بنده فقط در این حد می دانم که حضرت علی اکبر بزرگ تر از امام سجاد بوده و امام سجاد فرزند ۴ساله داشته (امام محمد باقر)، ولی در هیچ کجا نامی از […]

Back To Top